Historia miejsca:

Dwór Zalipie znajduje się na terenie dawnego siedliska kurpiowskiego. Siedlisko było zamieszkane, a przynależne do niego grunty obrabiane do połowy lat 80-tych XX w. We wczesnych latach dwudziestych XX w., przybyło tu młode małżeństwo Kurpiów, i jako osadnicy ostali się i gospodarowali do połowy lat 80-tych...
Siedlisko położone jest w otulinie Puszczy Białej, w pobliżu lewego brzegu rzeki Narwi. W czasach staropolskich Puszcza Biała zwana Puszczą Biskupią, stanowiła część dóbr należących do Biskupów Płockich. W okresie tym, Biskupi Płoccy prowadzili racjonalną i planową gospodarkę puszczańską. Kierowali się odwieczną zasadą ochrony borów i lasów puszczańskich. Zasadą zachowania możliwie nienaruszonego drzewo- i zwierzostanu. W osadach puszczańskich rozwijało się bartnictwo. Kwitła gospodarka i handel płodami leśnymi (smolarnie, potażarnie, łowiectwo). Biskupi Płoccy inicjowali i rozwijali osadnictwo puszczańskie. Od 1730r. do 1790r. sprowadzali Kurpiów z sąsiedniej Puszczy Zielonej. Nie każdy nadawał się na osadnika. Tych, Biskupi starannie selekcjonowali. Trzeby było posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i obeznanie z gospodarką puszczańską. Samozwańcy (bezprawni osadnicy) i kłusownicy byli skutecznie tępieni. Rozwijało się wydobycie i przetwórstwo rudy darniowej. Puszcza Biała wraz z dorzeczem Narwi miała znaczny udział w produkcji masztów okrętowych w Europie. Sama zaś Narew wraz z Wisłą stanowiła jeden z największych szlaków handlowych w ówczesnej Europie. Będący wizytówką gospodarki Rzeczypospolitej.
Najbliższa okolica:

Siedlisko, na którym znajduje się dwór Zalipie położone jest w pięknym otoczeniu. Wokół kwietne łąki, pola i lasy. Sielski, nadnarwiański krajobraz. Blisko do Narwi. Polne drogi. Zagajniki. Szpalery wierzb.

Widok z siedliskowego podwórka roztacza się na zarysowującą się w oddali bryłę kościoła p.w. Świętego Wojciecha w Zambskach Kościelnych. Budynek kościoła stanowi ciekawy przykład architektury neoklasycystycznej. Zbudowany w latach 1896-1900. Charakteryzuje się fasadą trójosiową, dwukondygnacyjną dzieloną pilastrami w wielkim porządku. Wieża opięta jest pilastrami w typie toskańskich. Parafia Świętego Wojciecha w Zambskach Kościelnych znajduje się w diecezji płockiej w dekanacie pułtuskim.
Copyright dworzalipie.pl