Dwór Zalipie w Starych Zambskach - nasz osobisty wkład na rzecz odbudowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów:

Budowa dworu, wykup wokół niego ziemi, i wszelakie sprawy z tym wszystkim związane zaczęły dla nas z biegiem czasu urastać do rangi pewnego symbolu.

Na początku chcieliśmy po prostu kupić ładne siedlisko, wtopione w piękny, sielski krajobraz. Budując na nim dwór podnieść je z upadku. Tylko to, i nic więcej.
Jednakże, wraz z upływem czasu zaczęliśmy sobie stopniowo zdawać sprawę, że zaczynamy tworzyć coś więcej. Coś, co znacznie zaczęło przekraczać ułożony przez nas wcześniej plan.  

To coś, to nasz szacunek dla minionych już pokoleń. Pokoleń i generacji tworzących na przestrzeni stuleci Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Broniących jej dobrego imienia. Chroniących dorobek i spuściznę w czasach porozbiorowego mroku. Szacunek dla ludzi, którzy tkwiąc na placówce [na posterunku], rzeczowo, wytrwale, cicho i po gospodarsku rozbudowywali własność, gospodarczą siłę i stan posiadania. Poszerzali wiedzę i obywatelskość na ziemi. Tej ziemi. Na której żyli, mieszkali i pracowali.

Chcielibyśmy, aby Dwór Zalipie stał się właśnie taką PLACÓWKĄ. Ostoją, enklawą, skarbcem przechowującym spuściznę po Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ośrodkiem myśli nawiązującym do wartości, których wyrazem był dawny związek Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Polską. Wartości nośnych, atrakcyjnych, zakorzenionych w sarmackiej kulturze. W sarmackim republikaniźmie. Tworzących, używając współczesnego języka swoisty "soft power". Czyli siłę z jaką posługiwało się ówczesne litewsko-polskie państwo w relacjach ze swoimi sąsiadami. 

Dziś my dokładamy naszą małą cegiełkę. Do budowli, którą wielu już dawno rozebrało i pogrzebało. Do wysiłków jakie dziś nieliczni podejmują na rzecz odbudowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dorzucamy naszą cegiełkę do wartości, które wyrosły z ziem dawnej Rzeczypospolitej. Wartości opisujących przeszłość i teraźniejszość z punktu widzenia mieszkańców tych ziem...
Copyright dworzalipie.pl