Biblioteka im. Hipolita Korwin-Milewskiego we dworze Zalipie w Starych Zambskach:

Jesteśmy miłośnikami książek. Gromadzimy je od lat. Księgozbiór w dużym stopniu odzwierciedla nasze zainteresowania.

Zgromadzone przez nas zbiory zawierają między innymi - pamiętniki, wspomnienia, biografie ziemian i ludzi żyjących na wsi. Na wsi takiej, jakiej już dziś nie ma. Zbieramy dawne podręczniki traktujące o gospodarowaniu, prowadzeniu gospodarstwa i budownictwie wiejskim. O sadownictwie i ogrodnictwie. Powieści o tematyce wiejskiej. Opracowania na temat histori gospodarczej ziem polskich. Regionalia poświęcone Puszczy Białej, Puszczy Zielonej i Kurpiom. Książki o Rzeczypospolitej Obojga Narodów: ustrój i organizacja państwa polsko-litewskiego, gospodarka i społeczeństwo. A także pozycje poświęcone zagadnieniom gospodarczym, społecznym i politycznym z okresu porozbiorowego.
Bibliotece patronuje Hipolit Korwin-Milewski, właściciel majątku Łazduny w guberni wileńskiej. Hipolit Korwin Milewski  urodził się w 1848r. w Druskiennikach. Był wybitnym przedstawicielem ziemiaństwa kresowego w Kraju Północno-Zachodnim, na przełomie XIX i XX w. Człowiekiem o zdecydowanych przekonaniach. Idącym pod prąd i wbrew głównonurtowym ideom postępu i demokracji. Nie wpisywał się w żaden z dwu zwalczających się nurtów w odrodzonej Polsce: Narodowej Demokracji i obozu Piłsudczykowskiego. Francuski doktor praw. Członek Rosyjskiej Rady Państwa z okresu panowania Mikołaja II, ostatniego cesarza Rosji. Posługiwał się sześcioma językami. Publikował w języku francuskim, polskim, i rosyjskim. Współtworzył Wileńskie Towarzystwo Rolnicze. Współfundował teatr w Wilnie. Pamięć o Hipolicie Korwin-Milewskim została ocalona od zupełnego zatracenia dzięki działalności Pana Gabriela Maciejewskiego, wydawcy publikacji o tematyce gospodarczo-historycznej.
Hipolit Korwin-Milewski reprezentuje obszar niezależnej myśli. Wolnej od wszelkich ideologicznych wpływów i manipulacji. Związanej z interesem ludzi gospodarujących w majątkach, przedsięwzięciach i gospodarstwach na wsi. Ludzi tutejszych. Żyjących i pracujących na ziemi. Tej ziemi. Poglądy jakie reprezentował H. Korwin-Milewski i jemu podobni, nigdy się nie przebiły do głównego ogólnospołecznego  nurtu. Przez lata leżały odłogiem zapomniane. Dziś, chcemy dopomóc w ich przypomnieniu. Dlatego nadaliśmy imię Hipolita Korwin-Milewskiego naszej dworskiej bibliotece.
Biblioteka im. H. Korwin-Milewskiego we dworze Zalipie jest pomieszczeniem dwupoziomowym (dwukondygnacyjnym). Obliczonym na przyjęcie zbiorów liczących około 400 metrów bieżących Niestety, podobnie jak większość pozostałych dworskich pomieszczeń, wciąż znajduje się na etapie wykończeniowym. Dlatego nasze zbiory, rozproszone po podwarszawskich mieszkaniach czekają na swoje docelowe miejsce...
Copyright dworzalipie.pl